مهدی علی‌آبادی

مهدی علی آبادی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره سازمان فردوس‌ها شهرداری مشهد

مهدی علی آبادی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
سازمان فردوس‌ها شهرداری مشهد

.: آخرین اخبار :.